GNCR | Online

Dedektör cihazları nasıl çalışır

117

Metal dedektörleri ve vücut tarayıcıları günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Güvenlik gerekçesiyle pek çok alana yerleştirilen metal dedektörlerini ve aynı prensiple çalışan güvenlik bariyerlerini hemen her yerde görmek mümkün.

Alışveriş merkezleri, hava alanları, kamu kurumları, okullar, ofis binaları gibi pek çok yerde karşımıza çıkan metal dedektörleri aynı zamanda kaybedilen eşyaları aramak yada hazine bulmak amacıyla defineciler tarafından da kullanılmakta.

Günümüzde pek çok farklı alanda kullanımı bulunan metal dedektörleri temel olarak aynı prensip ile çalışmakta.

  • Çok düşük frekans (Very low frequency VLF)
  • Titreşim indüksiyonu (Pulse induction (PI))
  • Beat-Frequency oscillation (BFO)

Pek çok dedektör cihazı bu prensipler ışığında çalışmakta. Özellikle monte edilen ve kapı şeklinde olan dedektörler Titreşim indüksiyonu (Pulse induction – PI) prensibi ile çalışırken, el tipi dedektörler sıklıkla Beat-Frequency oscillation (BFO) prensibi ile çalışmakta.

İnsanların üzerini tarayan ve içinden geçilen metal dedektörleri yukarıdaki teknolojileri kullanmakta. Temel prensip ise elektromagmetik alan prensibi. Ancak havaalanlarında ve alışveriş merkezlerinde sıklıkla karşımıza çıkan ve eşyaların ya da bavulların taranmasında kullanılan sistem ise yukarıda saydıklarımızdan farklı olarak X-Ray yöntemi. Bu nedenle X-Ray cihazları (insan sağlığına zararlı olabileceği için sadece eşyaların taranmasında kullanılıyor)

Yukarıdaki elektromagnetizmayı temel alan metal dedektörlerin altında yatan bilimsel prensipler 1820’lere kadar uzanıyor. Hans Oersted isimli danimarkalı profesör, fizikçi ve kimyager 1820’li yıllarda elektromagmetizmanın temel prensiplerini ortaya koymuş. Elektromagnetizma olarak bilinen elektrik ile manyetik alan arasındaki ilişkiyi ilk kez tanımlayan kişi.

  1. Yy’da gerek madencilerin kullanması için gerekse savaşta yaralanan askerlerin vücutlarındaki metal nesnelerin tesbit edilebilmesi için pek çok metal dedektörü çalışmaları yapılmıştır.

Gustave Trouve 1874 yılında elde kullanılabilen bir cihaz ile insan vücudundaki kurşunun yerini tesbit edebilmiştir. Alexander Graham Bell ise 1881 yılında Amerikan Başkanı James Garfield’ın göğsündeki kurşunun yerini saptamak için bir metal dedektörü geliştirmiştir. Alexander Graham Bell’in geliştirdiği metal dedektörü çalışmış ancak James Garfield’ın yattığı yatağın metal yayları nedeniyle dedektör kurşunun yerini tam olarak saptayamamıştır.

Gerhald Fischer ise 1925 yılında ilk el-tipi metal dedektörü icat etmiş ve patentini almıştır. Günümüzde kullanılan metal dedektörlerinin çoğu Fischer tarafından geliştirilen yöntemi kullanmaktadır.

Metal dedekörleri temelde elektormagnetizma prensibi ile çalışmaktadır. Elektromagnetizma ise iki bilimsel temeli içerir. Elektrik ve manyetizma.

Kabaca metal detektörleri içerisinde bulunan yüksek güçlü coil manyetik bir alan oluşturur ve alıcı ünite bu manyetik alanı saptar. Dedektör içerisindeki metal ise bu elektromanyetik alandan etkilenerek yüklenir ve kendi farklı manyetik alanını oluşturur.

VLF tipi dedektörlerde iki farklı coil (bobin) bulunur. Transmitter bobini ve receiver (alıcı bobin). VLF dedektörler günümüzde en sık kullanılan metal dedektörleridir. PI (pulse induction) tipi dedektörlerde ise hem transmitter hemde receiver görevi gören tek bir coil (bobin) yer alır. BFO teknolojisinde ise birisi büyük diğeri küçük olmak üzere iki bobin bulunur. Sonuçta günümüzde kullanılan metal dedektörleri temelde elektromanyetik alan prensibi ile çalışmaktadır.

Elektromanyetik alan sadece dedektörler içerisinde değil günümüzde elektriğin varolduğu hemen her yerde mevcuttur. Bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar, beyaz eşyalar ve hemen hemen tüm elektrikli aletler elektomanyetik alan oluştururlar. Ayrıca yüksek gerilim hatları gibi elektrik akımının yoğun olduğu yerlerde de elektromanyetik alan mevcuttur. Yani kısaca elektriğin olduğu her yerde elektromanyetik alan da vardır.

Elektromanyetik alanların (EMF – Electromagnetic field) insan sağlığına, gebe sağlığına ve çocuklara olan zararları araştırılmaktadır. Özellikle düşük doz elektromanyetik alanın insan sağlığına olan olumsuz etkileri, üreme sağlığına etkileri, kanserle ilişkisi gibi pek çok konu dünya sağlık örgütü başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmada araştırılmaktadır.

Yürüyerek içerisinden geçilen kapı tipi metal dedektörler elektromanyetik alan prensibi ile çalıştığından dolayı hamileler için zararlı değildir. Ancak pek çok kişi içinden geçilen metal dedektörlerinin bagaj, çanta kontrolü yapılan X-Ray dedektörine bitişik yerleştirilmesinden dolayı endişe etmektedir. Bagaj, Çanta dedektörleri X ışını kullanmakta ve bu X-ışını saçılabileceğinden Metal dedektörü içerisinden geçen kişileride etkileyebileceği şüphesi doğmaktadır.

Ancak havayolu otoriteleri (Transportation Safety Administration) düşük doz X-ışını tarayıcılarının tehlikeli olmadığını savunmakta ve hamileler için güvenli olduğunu belirtmektedir.

Bagaj ve çanta gibi eşyaları taramak için kullanılan X-ışını tarayıcılar güvenli şekilde monte edilmekte ve dışarıya X-ışını sızdırmamaktadır. Ayrıca insan sağlığına zararlı olan iyonize radyasyondur ve bu cihazlar non-iyonize radyasyon kullanmaktadır.

Radyasyon RED, Roentgen ve Rem birimleri ile ölçülebilir ve genellikle GREY veya SIEVERT ünitesi olarak hesaplanmaktadır. Hamileler bir ay içerisinde 0.05 REM ve toplam hamilelik süresince 0.5 REM’den fazla radyasyona maruz kalmamaları gerekmektedir. Ancak 3 saatlik sürekli bir uçuşta kişinin maruz kaldığı toplam radyasyon miktarı 0.005 REM’dir ve bu değere havaalanı giriş ve çıkışları dahildir. Bu nedenle havayolu otoriteleri kapı tipi elektromanyetik alan ile çalışan dedektörlerin hamileler ve diğer kişiler için güvenli olduğunu belirtmektedir.

Kalp pili, defibrilatör implantı, spinal kord simülatörü gibi elektronik tıbbi cihaz kullananların ise elektromanyetik alandan kaçınmaları önerilmektedir. FDA güvenlik kapılarının veya metal dedektörlerin kalp pili, (pacemaker) ve implant defibrilatör (ICD)’leri etkileyebileceğini belirtmekte ve son 10 yılda bu konu ile ilgili 44 yan etki bildirildiğini belirtmektedir. Pacemaker için göğüs ağrısı ve pace ritminde değişiklik, 2 hastada implante defibrilatörde şoklama, 7 hastada ise spinal kord simülatöründe aşırı simülasyon tanımlanmıştır. Bu nedenle medikal cihazları olanların güvenlik bariyerlerinden geçmesi önerilmemektedir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.